Algemene voorwaarden

  • Informeer bij je zorgverzekeraar naar de vergoeding voor kraamzorg. Kraamzorg zit inbegrepen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar, dit is wettelijk bepaald. Het aantal zorguren kan verschillen. Ook is wettelijk bepaald dat er een eigen bijdrage van € 4,30 p/u wordt berekend. Een aanvullende verzekering kan de eigen bijdrage dekken.
  • Het tarief dat ik reken past binnen de vergoeding van de verzekering.
  • De geleverde zorguren die niet door de verzekeraar worden vergoed, dat is vooraf bekend, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
  • De factuur van de zorguren ontvang je nadat de zorg is afgerond.
  • Bij annulering op medische gronden zijn geen kosten verbonden, een medische verklaring kan dan gevraagd worden. Bij annulering om andere redenen wordt € 250,00 in rekening gebracht voor administratieve kosten en planning.
  • Als u na inschrijving minder uren wenst dan maximaal vastgelegd via het LIP-formulier. Wordt er onkostenvergoeding rekening gebracht a €20 per uur.
  • Be Loved Kraamzorg kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan materiële zaken. Schade ontstaan door onjuiste instructie vanuit jullie wordt niet vergoed. Schade door ondeugdelijke apparatuur of materialen wordt niet vergoed. Per schade wordt een eigen risico van € 50,00 gerekend.
  • Wanneer ik op jullie verzoek gebruik moet maken van jullie auto is het risico voor eventuele schade voor jullie zelf.
  • Als kraamverzorgende heb ik een beroepsgeheim. De registratie van persoonsgegevens en alles waar ik tijdens de kraamweek aan wordt blootgesteld wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Reacties gesloten.